0 تومان

پنبه طبعی گرم دارد و دانـه ی آن سرشار از ویتامـین E است.بهانی کـه دچار افسردگی هستند بوئیدن شکوفه پنبه توصیـه مـیشود. ماریانا گیاه دارویی همچنین پنبه به منظور افرادی کـه آلرژی دارند بسیـار مفید هست پنبه دانـه کیلویی 15 تومان

. ماریانا گیاه دارویی : ماریانا گیاه دارویی ، ماریانا گیاه دارویی
[عطاری خراسانی ماریانا گیاه دارویی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 09:28:00 +0000